Sources

In the following list, you will find recommendations concerning book, papers, journals and websites which might help you during your research about Budapest. The list is growing with time according to my personal work. If you have any further suggestions to enrich the given references please feel free to write me a comment below.

Books

"Architecture - Review - Writing (Épitészet - kritika - írás)" by College of Architecture, Editor: Zsolt Miklósvölgyi, Publisher: Új Forrás, Budapest: 2015
“Architecture, Review, Writing” (“Épitészet – kritika – írás”), 2015
“Liberty Bridge – New Urban Horizons" by Ludwig Museum of Contemporary Art for the Hungarian Pavillion 2018 at the Venice Biennale, Budapest: 2018
“Liberty Bridge – New Urban Horizons”, Venice Biennale 2018
"Az új ház" ("The New House) Zürich: H. Girsberger, 1941 (reprint Budapest: 1978)
“Az új ház” (“The New House”), Kozma Lajos, 1941
“Kórszerü lakás 1960 – az óbudai kísérlet” (Housing 1960 – The Experimental District of Òbuda), Branczik Márta, Keller Márkus, 2011

Dercsényi Dezsö, Mai magyar müemlékvédelem (Budapest: Magvető Könyvkiadó 1980)

Romsics Ignác, Magyarország története a XX. szazadban (Budapest: Osiris, 1999)

Salamon Konrád, Magyar történelem 1914-1990 (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995)

Papers /Articles in Journals

Benkö Melinda, Budapest’s Large Prefab Housing Estates: Urban Values of Yesterday, Today and Tomorrow, Budapest: University of Technology and Economics (BME), 2015

Enyedi György, “Transformation in Central European Postsocialist Cities.” In Discussion Papers, edited by Hrubi László. Budapest: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 1998

Locsmánd Gábor, Large-scale restructuring processes in the urban space of Budapest ( Budapest: University of Technology and Economics (BME), 2008)

Németh Nóra, A budapesti rakpartok rövid története, edited by Miklósvölgyi Zsolt.

Csaba Tímea, How We Really Live In Panel Blocks (Den Haag: Roeleveld-Sikkes Architects, 2006)

Ferkai András, “A modern mozgalom színhasználatárol a napraforgó utcai Somogyi-ház kutatása kapcsán,A Műemlékvédelmi Tudományos Intézet közleményei (2007): 279-284.

Ferkai András. “Molnár Farkas.” PhD diss., Budapest University of Technology and Economics, 2011.

Rozmann Viktor, “A magyar Bauhaus csöppnyi szigete: a Napraforgó utcai mintatelep”, Atrium, no. 11 (2006/1), 52-55

Haba Péter, “Rétegződő emlékezet. A magyar ipari építészet (ön)képei 1948-tól napjainkig.” In Építészet és idő. A 60-as és 70-es évek magyarországi építészetének örökségéről. Budapest: BME Építőművészeti Doktori Iskola, 2017

Rimanóczy Jenö, Ferkai András, “Idösebb Rimanóczy Gyula”, Építés – Építészettudomány, no. 46/1-2 (2018)

Studio Metropolitana, Budapest arculatának megitélése épitészek körében, 2005/05

Peter Sägesser,”Budapest Concrete,” Stylepark, May 26, 2014, https://www.stylepark.com/de/news/budapester-beton

Studio Metropolitana, Budapest arculatának lakósági megítelése, 2005/05

Valló Judith, “Belbudai modern bérházak és kalóik az 1930-as években,” Tanulmányok Budapest multjából (2009), 235-274

Rozmann Viktor, “The ‘little’ island of The Hungarian Bauhaus: The Sunflower Street model estate. (A magyar Bauhaus csöppnyi szigete: a Napraforgó utcai mintatelep),” Atrium, no. 11. 2006/1, 52-55

Balázs Péter, Budapest területének fejlödése, 1945-töl napjainkig, Budapest: ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, 2011

Jankó Ferenc, “Motivációk, célok és konfliktusok a szocialista műemlékvédelem városformálásában.” In A város és társadalma. (Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2011) 39-51.

Császár Lajos, A szocialista müemlékvédelem elvi kérdései, Magyar müemlékvédelem 1969-70, Budapest: Országos Müemléki Felügyelöség Kiadványai, 1972), 9-28.

Dercsényi Dezsö, Tiz év magyar müemlékvédelme, in Magyar müemlékvédelem 1949-1950, (Budapest: Országos Müemléki Felügyelöség Kiadványai I., 1960), 9-28.

Valuch Tibor, “A magyar müvelödés 1948 után,” in Magyar müvelödéstörténet. (Budapest: Osiris, 2006)

 

Historical Journals

Tér és Forma

Magyar Épitömüvészet

 

Post 1989 Journals 

Arc’ ( 1998-2001, semiannual (#1-6) / Editor in chief: Vámos Dominika )

Octogon ( 2013-201X, monthly (#1-141) / Editor in chief: Bojár Iván András (1998-2015), Martinkó József (2015-201X) / www.octogon.hu )

Magyar Narancs ( 1989-201X, weekly / Editor in chief: Vágvölgyi B. András (1991-1998), Bojtár B. Endre (1990-1991, 2007-201X) / www.magyarnarancs.hu )

Alaprajz ( 1997 – ? / Editor in chief: Vámos Dominika )

 

Websites

Modern Györ – www.moderngyor.com

Épitész Forum – www.epiteszforum.com

Retropolisz – www.retropolisz.com

Tarsas 2010 – www.tarsas2010.blog.hu

HG – www.hg.hu

Örökség Figyelö – www.oroksegfigyelo.blog.hu